Peter Hess®klangmassage steg 3 & 4

 Kurstillfälle 2021:           

  • 3 – 6 februari 2022

Innehållet: Individuell klangmassage & fler element

  • Syftet med nivå 3 & 4 är att utbilda deltagaren till en trygg, målriktad och klientorienterad användning av klangmassagenför avslappning och hälsoprevention.
  • Vi introducerar mer klangmaterial så som FEN – gong (Vindgong), olika klangskålar som ZEN, klockor och tinghsa bells.
  • Kursen lära ut många settings/sessioner, nya och olika element som ger en bra verktygslåda för en individuell inriktad klangmassage och förberedar deltagaren inför diplomeringskursen* steg 5 (7-8 maj 2022)
  • 32 undervisningstimmar / 4 dagar 9 – 18 (Tor – lör) & 9 – 17 sön) / Skript på / eng /sv / ty
    Pris: 7.590 kr (Anmälan och betalning sker samtidigt, dock senast  31/1/22)