Peter Hess®klangmassage steg 3 & 4

 Kurstillfälle 2019/2020:           

14 – 17 november  2019    tor – sön

23 – 26 april 2020  tor – sön 

Innehållet: Individuell klangmassage & fler element

  • Syftet med nivå 3 & 4 är att utbilda deltagaren till en trygg, målriktad och klientorienterad användning av klangmassagenför avslappning och hälsoprevention.
  • Vi introducerar mer klangmaterial så som FEN – gong (Vindgong), olika klangskålar som ZEN, klockor och tinghsa bells.
  • Kursen lära ut många settings/sessioner, nya och olika element som ger en bra verktygslåda för en individuell inriktad klangmassage och förberedar deltagaren inför diplomeringskursen* (20 ti) 28 feb 2020 – 1 mars 2020 / datum preliminärt!

32 undervisningstimmar / 4 dagar / kompendium / eng /sv / ty
Pris: 7.590 kr (Anmälan och betalning senast  30/9/19)