Individuell klangmassage lätt & tryggt gjort! Steg 6 För diplomerade Peter Hess®klangpraktiker

Individual sound massage easy, skillful and safe arranged!

Vem vill inte ge perfekta och mångsidiga Peter Hess®klangmassage, som han medföljer sina kunder på ett säkert och bekvämt sätt? Den skickliga kreativiteten utvecklas ofta inte, för efter träningen till ljudmassageutövaren behövs mycket övning för att genomföra de lärda på ett säkert sätt. Erfarenheten visar att även långsiktiga användare ofta använder de effektiva elementen för att ändra den grundläggande klangmassagen lite eller nej. Detta är dock användbart för att lägga grunden för ett bra individuellt ackompanjemang.
Detta seminarium riktar sig till alla som vill vara säkra på att professionellt integrera klangmassagen i deras praktik eller yrkesfält samt till alla erfarna användare som uppdaterar sin kunskap om ljudmassagen eller eventuella tillämpningsavvikelser som kröp i sin egen praxis skulle vilja känna igen.
Det kommer att visas hur den grundläggande (Basis) klangmassagen kan kombineras optimalt med de lärda extra ljudelementen för att svara på kundens individuella behov på ett lösnings- och resursorienterat sätt. Individuell ljudmassage enkelt, skickligt och säkert!

Kärninnehåll:
Fördjupa sig i individuell klangmassage och ger säkert stöd till kunder
Säkert utförande av de enskilda ljudelementen.
Riktat urval av ljudelement enligt kundens individuella behov
Betydande införande av de valda ljudelementen i den individuella ljudmassagen
Logisk och förståelig representation av hur och varför olika klangelement införs eller utelämnas medvetet
Med denna uppbyggnadskursen kan du bli ytterligare certifierad
genom ett fackförbund i Tyskland och genom Steinbeiss universitet i Berlin (Krav att nära ett transferarbete)

Fakta:

Datum: Oktober eller november 2023 – lördag kl. 9 – 18 & söndag 9- 17

3.890 kr / 16 undervisningstimmar / inkl. kompendium och kortset (200 kr värde)

Betalning: Senast 25/2/2022 på BG 332-9190 eller swish 123 668 2801

Plats: Hälsans Hus Lund, Mårtenstorget 6, 22351 Lund
Kompendium och ( eng) kortpaket av alla element & diplom/intyg –

Min 6 & max 10 deltagare