Intensivutbildning klangmassage (alla steg) – Nivå 1,2,3 & 4, supervision= Basis – 2019/2020

  • 1 vecka intensivutbuildning på nivå 1, 2, 3 & 4
  • Supervision och diplomeringshelg som Peter Hess® klangmassör – 2 – 3 dagar
  • Vi startar upp kursveckan + supervison 3 månader efter kursveckan är avslutat vid minst 8 deltagare!
  • Mer info kommer snart!