Peter Hess®klangmassage steg 3 & 4

1 Kurstillfälle 2019:           25 – 28 april – Hälsans Hus, Lund

Innehållet: Individuell klangmassage

  • Syftet med nivå 3 & 4 är att utbilda deltagaren till en trygg, målriktad och klientorienterad användning av klangmassagenför avslappning och hälsoprevention.
  • Vi introducerar mer klangmaterial så som FEN – gong (Vindgong), olika klangskålar som ZEN, klockor och tinghsa bells.
  • Kursen lära ut många settings/sessioner, nya och olika element som ger en bra verktygslåda för en individuell inriktad klangmassage och förbereddar deltagaren inför diplomeringskursen (20 ti) september 2018

32 undervisningstimmar / 4 dagar / kompendium / eng /sv / ty
Pris: 7.490 kr (Anmälan och betalning senast  25/2/19)