Peter Hess®klangmassage steg 3 & 4

 Kurstillfälle 2019:           1.    25 – 28 april* – Hälsans Hus, Lund – Just nu evt. 1 plats kvar!

                                                   2.    14 – 17 november  2019 – preliminärt datum

Kurstillfälle:                         Våren 2020 

Innehållet: Individuell klangmassage

  • Syftet med nivå 3 & 4 är att utbilda deltagaren till en trygg, målriktad och klientorienterad användning av klangmassagenför avslappning och hälsoprevention.
  • Vi introducerar mer klangmaterial så som FEN – gong (Vindgong), olika klangskålar som ZEN, klockor och tinghsa bells.
  • Kursen lära ut många settings/sessioner, nya och olika element som ger en bra verktygslåda för en individuell inriktad klangmassage och förbereddar deltagaren inför diplomeringskursen* (20 ti) 28 – 29 september 2019 / datum preliminärt!

32 undervisningstimmar / 4 dagar / kompendium / eng /sv / ty
Pris: 7.590 kr (Anmälan och betalning senast  25/3/19)